AKO SI ZÍSKAŤ A UDRŽAŤ ZAMESTNANCOV

Podniky venujú mimoriadnu pozornosť získavaniu tých najlepších zamestnancov, investujú do ich vzdelávania a rozvoja, pretože sú dôležitým zdrojom ich úspechu. Potreba obmedziť fluktuáciu a sformovať stabilný pracovný potenciál je stále aktuálnou výzvou.

Ukazuje sa, že dôležitým faktorom pre zotrvanie zamestnanca vo firme je atmosféra na pracovisku a firemná kultúra. TEAMBUILDING je cestou k budovaniu pozitívnych vzťahov a zodpovedajúcej firemnej atmosféry, a teda aj k udržaniu existujúcich zamestnancov a k získavaniu nových.

NÁŠ TEAMBUILDING JE VÁŠ FIREMNÝ BENEFIT

Náš teambuilding je váš firemný benefit, ktorý môžete ponúknuť  pracovníkom všetkých úrovní. Profesionálny teambuilding aktívne prispieva k utváraniu pocitu spokojnosti zamestnancov a je dôležitým prvkom pre ich stabilitu v organizácii. Bowling a šípky sú skvelé, lepšie ako nič.  Ale existujú ďalšie možnosti.

ČO VÁS ČAKÁ NA VAŠOM TEAMBUILDINGU ?

Na úvod je potrebné povedať, že horolezeckú výstroj nepotrebujete! Jednotlivé aktivity sú vhodné pre každého, fyzické ani motorické schopnosti jednotlivca nerozhodujú o úspechu ani o výsledku jednotlivých modelových situácií a zážitkových hier. Často sa teambuilding spája iba s outdoorovými aktivitami. Naďalej sú efektívnymi nástrojmi pri budovaní tímov a sú veľmi obľúbené. V ponuke našej spoločnosti sme sa však posunuli ďalej a ponúkame pre vaše tímy „skutočný teambuilding“, ktorý koncepčne spája indoorové a outdoorové zážitky s rozvojovým a edukačným efektom.

Teambuilding od spoločnosti EduForm predstavuje profesionálne aktivity zamerané na:

  • upevňovanie firemnej kultúry, vyzdvihnutie osobnostných hodnôt, identifikáciu a upevňovanie firemných hodnôt, rozvíjanie skutočnej tímovej spolupráce;
  • posilňuje strategické myslenie, plánovanie a rozhodovanie;
    kreatívne hry účastníkov povzbudzujú a sprostredkovávajú im podnety, ktoré im umožnia vybočiť z bežných myšlienkových schém a tak motivujú k väčšej osobnej angažovanosti a flexibilite;
  • nastavením komunikačných pravidiel sa odbúravajú komunikačné bariéry a posilňuje sa schopnosť efektívne vnímať a odovzdávať informácie;
  • strategické hry ponúkajú sériu na seba nadväzujúcich úloh podporujúcich leadership, tímovú prácu, kooperáciu, riešenie problémov, inováciu a kreativitu.

Po ukončení aktivít nasleduje štruktúrovaná spätná väzba, diskusia k splneniu stanovených cieľov s prepojením aktivity na každodennú prácu.

Čo vám dobre pripravený profesionálny teambuilding prinesie ?

Teambuilding  sprostredkuje tie najlepšie predpoklady pre tímovú prácu:

  • Pozitívnu tímovú emóciu a zážitky, cez ktoré sa účastníci lepšie spoznajú, naučia sa lepšie spolu komunikovať, vzájomne sa tolerovať, rešpektovať potreby a spoločné hodnoty, a samozrejme dôverovať si.
  • Nové skúsenosti, ktoré zlepšujú efektivitu a dynamiku pracovných tímov.

Načo je vám vynikajúci odborník, ktorý sa nedokáže dohovoriť s ďalším vynikajúcim odborníkom, pretože sa navzájom neznášajú? Všetky ďalšie odborné školenia sú tiež zbytočné,  pokiaľ sa títo zamestnanci nevedia a nechcú dohodnúť !
Až keď máte motivované tímy zamestnancov, ktorí chcú a vedia spolu skutočne pracovať, riešiť konflikty, prijať zodpovednosť a dosiahnuť zhodu, až potom sú efektívne vložené prostriedky do všetkých ostatných tréningov.