FIREMNÝ  TEAMBUILDING

Metodika teambuildingových akcií rešpektuje nové trendy vo firemnom vzdelávaní. Teambuilding od spoločnosti EduForm predstavuje profesionálne aktivity zamerané na upevňovanie firemnej kultúry, vyzdvihnutie osobnostných hodnôt, identifikáciu a upevňovanie firemných hodnôt, rozvíjanie skutočnej tímovej spolupráce. Pomáha u zamestnancov budovať rešpekt, dôveru a súdržnosť cez zážitky, posilňuje strategické myslenie, plánovanie a rozhodovanie. Profesionálne indoor/outdoor hry  so spätnou väzbou identifikujú komunikačné riziká v kolektíve a sprostredkujú nové možnosti riešenia konfliktov.

Prečo zvoliť TEAMBUILDING ?

 • Sprostredkuje nové výzvy a aktivity pre zapojenie všetkých účastníkov
 • Pomáha budovať rešpekt, dôveru a súdržnosť cez zážitky
 • Posilňuje strategické myslenie, plánovanie a rozhodovanie
 • Profesionálne indoor / outdoor hry so spätnou väzbou
 • Rozbor najdôležitejších hodnôt vo vzťahu k firme, zákazníkovi
 • Prepojenie aktivít s každodennou prácou

NÁŠ TEAMBUILDING JE VÁŠ FIREMNÝ BENEFIT

Náš teambuilding je váš firemný benefit, ktorý môžete ponúknuť  pracovníkom všetkých úrovní. Zamestnanci sú kľúčovým faktorom pre posun vpred – ich potenciál, schopnosti a možnosti podať uspokojivý výkon. Profesionálny teambuilding aktívne prispieva k zabezpečeniu takých potrieb pracovníkov, ktoré majú význam pre utváranie pocitu spokojnosti a pre ich stabilitu v organizácii.

Teambuilding – čo môžete očakávať ?

 • Upevňovanie firemnej kultúry
 • Profesionálne teambuildingové aktivity a hry
 • Tréning, rozvoj a orientácia na výsledok
 • Identifikácia komunikačných rizík a riešenie konfliktov
 • Rozvíjanie skutočnej tímovej spolupráce
 • Koncentrácia, improvizácia, dosiahnutie zhody
 • Prijatie zodpovednosti a otvorenosť k zmenám
 • Pozitívna tímová emócia, kreativita, zážitok a dobrodružstvo

Účastníci teambuildingu vytvoria skutočné tímy a nie izolované skupinky. Produktívne sa premiešajú najrôznejšie charaktery a nápady. Nezvyčajné situácie, nové prostredie, známe aj neznáme tváre – to všetko sú prekážky, ktoré je treba prekonať. Teambuildingová aktivita môže v takejto situácii spôsobiť zázraky – prekoná komunikačné bariéry a vytvorí predpoklady pre spoločnú prácu.

Program teambuildingu sa pripravuje podľa požiadaviek zadávateľa

Zameranie teambuildingovej aktivity sleduje vždy konkrétne ciele zadávateľa – rozhodujúce je, pre akú cieľovú skupinu je teambuilding určený a aké stanovené ciele má firemný teambuilding sledovať – firemní zamestnanci jednotlivých úrovní, orientácia na interných a externých zákazníkov, príprava na nové firemné výzvy a pod. Kombinácií je veľa. Po ukončení aktivít nasleduje štruktúrovaná  spätná väzba, diskusia k stanoveným cieľom s prepojením aktivity na každodennú prácu.