- Náš tím -

Spoznajte, kto pre vás pracuje

Zuzana Jamrichová
Zuzana Jamrichová
Motivačné vzdelávanie

Na našich vzdelávacích aktivitách sa stretnete s lektormi, ktorí majú za sebou dlhoročnú prax vo vzdelávaní. Pomôžeme vám zlepšovať vaše praktické zručnosti, učiť sa lepšie pracovať so svojím časom, upevňovať svoje silné stránky, stať sa výborným komunikátorom. Na ceste za vašim cieľom môžeme ísť kúsok s vami a pomôcť vám.
Špecializujeme sa na zážitkový teambuilding a firemné vzdelávanie. Máme pre vás riešenie, ako stmeliť tím, precvičiť koncentráciu, dosiahnuť pocit spolupatričnosti a zlepšiť tak každodennú spoluprácu vo vašom tíme. Naše firemné hry predstavujú profesionálne aktivity vhodné do interiéru a exteriéru. Navrhujeme a realizujeme ich vždy pre konkrétnu cieľovú skupinu. Podporujú kreativitu, povzbudzujú účastníkov a umožnia vybočiť z bežných myšlienkových schém a zaužívaných postupov. Teambuildingové aktivity motivujú myseľ k väčšej flexibilite. Cielene podporujú záujem a angažovanosť zamestnancov pri riešení aktuálnych úloh vo firme.

Lektorský tím

  • Profesionálni lektori s 15 ročnou praxou vo vzdelávaní
  • Najnovšie trendy vo firemnom vzdelávaní
  • Garantovanie jedinečného know-how
  • Ľudský prístup k účastníkom a príjemná atmosféra
  • Zábavné a zároveň edukačné aktivity
  • Poskytnutie spätnej väzby
  • Množstvo zážitkov
  • Prijímanie nových výziev