Presvedčivá prezentácia

Zvládnuť pripraviť a uskutočniť presvedčivú prezentáciu patrí medzi základné pracovné a osobné zručnosti, ktorými by mali disponovať všetci pracovníci, ktorí chcú odovzdať kolegom jasné informácie alebo inovatívne návrhy. Prezentačné zručnosti sú nevyhnutné pri kontakte so zákazníkom, ktorého má zaujať a presvedčiť konkrétny výrobok alebo služba.

Prečo si zvoliť kurz Presvedčivá prezentácia ?

  • Osvojíte si základné body prípravy efektívnej prezentácie
  • Zistíte, ako navodiť správnu atmosféru a ako pritiahnuť pozornosť poslucháčov
  • Naučíte sa budovať dôveru
  • Pripravíme vás na improvizáciu a osvojíte si triky na zvládanie trémy
  • Naučíte sa kontrolovať čas a prispôsobovať tempo reči
  • Zbavíme vás prezentačných zlozvykov
  • Naučíte sa pracovať s argumentmi a protiargumentmi počas prezentácie
  • Praktický nácvik so spätnou väzbou

Poznáte to. Prezentácia na pracovnej porade bola zodpovedajúca po obsahovej a formálnej stránke, obsahovala všetky fakty a napriek tomu nespĺňala svoj účel. Myšlienka bola skvelá, ale nezískala uznanie poslucháčov. Už viete, kde sa stala chyba?
Na kurze Presvedčivá prezentácia si osvojíte základné princípy prípravy prezentácie, naučíte sa eliminovať rečnícke zlozvyky, nadviazať kontakt s poslucháčmi, pochopiť a vyhodnocovať spätnú väzbu. Ak zvládnete excelentný záver, väčšinou vás neminie záverečný potlesk a uznanie.