Firemné vzdelávanie pre váš úspech

 • Firemný benefit
 • Efektívne vzdelávanie
 • Interaktívne vzdelávacie a tréningové programy
 • Jedinečné vzdelávacie produkty
 • Kurzy a školenia na objednávku
 • Sofistikovaný systém vzdelávacích aktivít

Efektívne firemné vzdelávanie je cesta, ktorú vám ponúkame prostredníctvom našich interaktívnych vzdelávacích a tréningových programov. Do vašej firmy alebo organizácie prinesie jedinečný vzdelávací produkt s konkrétnymi prínosmi. Programy sú navrhnuté a realizované v súlade s konkrétnymi potrebami a požiadavkami vašej spoločnosti.

– doc. Ing. Zuzana JAMRICHOVÁ, PhD. –

 • Naša cesta vedie ku konkurenčným výhodám.
 • Vzdelávame v kurzoch Firemná komunikáciaPresvedčivá prezentácia.
 • Pre významnejšie ukotvenie nadobudnutých zručností môžeme vzdelávanie v uvedených kurzoch skombinovať  vhodne zvolenými teambuildingovými aktivitami.
 • Ak si želáte zdokonaliť vaše rečnícke schopnosti, odporúčame kurz Efektívnej rétoriky , kde máte možnosť bližšie sa zoznámiť s dobrou štruktúrou prejavu, jazykom, rečou tela, slovnou zásobou a ďalšími znalosťami, ktoré vás robia dokonalým rečníkom.
 • Rýchlokurz  „Reštartuj sa!“  je pripravený pre vyťažené pracovné tímy, ktoré z času na čas potrebujú reštart mysle a tela. Kreatívne aktivity motivujú k väčšej osobnej angažovanosti a flexibilite, prispievajú k udržaniu efektívneho a zdravého tímu.

FIREMNÁ KOMUNIKÁCIA

Poznanie a zvládanie pravidiel komunikácie posilňuje a znásobuje všetko ostatné, čo viete – vašu odbornú kvalifikáciu, vzdelanie, ľudské kvality.

Presvedčivá prezentácia

Ako si pripraviť presvedčivú prezentáciu, eliminovať rečnícke zlozvyky, nadviazať kontakt s poslucháčmi, pochopiť a vyhodnotiť spätnú väzbu.

Efektívna rétorika

Ako trénovať hlas a výslovnosť? Ako si udržať pozornosť poslucháča? Rétorika vás naučí zrozumiteľne hovoriť a jednať s ľuďmi.

Reštartuj sa !

Pocit profesijného zlyhania je sprevádzaný absenciou akejkoľvek kreativity. Eliminujte negatívne myslenie a reštartujte vaše pracovné tímy.