FIREMNÁ  KOMUNIKÁCIA

Poznanie a zvládanie pravidiel komunikácie posilňuje a znásobuje všetko ostatné, čo viete – vašu odbornú kvalifikáciu, vzdelanie, ľudské kvality. Podcenenie komunikácie to všetko znehodnocuje, degraduje výsledok vášho niekoľkoročného úsilia na školách všetkých stupňov a následných odborných školeniach.

Prečo sa zúčastniť kurzu Firemná komunikácia ?

Cieľom kurzu je pochopiť základné predpoklady úspešnej komunikácie pre dosiahnutie želaného výsledku:

 • naučíte sa efektívne, zrozumiteľne a otvorene hovoriť;
 • zvládnete reagovať na rôzne podnety „bez ujmy“ a správne vedenou komunikáciou obhájiť svoj záujem;
 • získate prehľad, ako správne argumentovať, budovať dôveru;
 • spoznáte rečnícke triky a spôsoby, ako sa chrániť;
 • zvládnete identifikáciu komunikačných rizík.

Súčasnosť si žiada osobnosti, ktoré zvládajú pružne reagovať na zmeny, vedia sa samostatne rozhodovať, dokážu improvizovať a hľadať kreatívne riešenia. Ideál pracovníka sa posúva od systematického ku kreatívnemu.

Tematické zameranie kurzu:
 • ako komunikovať pri zadávaní úloh;
 • úspech na pracovnej porade;
 • umenie presvedčivej prezentácie ;
 • odlišnosti asertivity k nadriadenému, podriadenému, kolegovi, klientovi a bežnému občanovi;
 • poskytovanie konštruktívnej a priamej spätnej väzby;
 • ako viesť osobne nepríjemný rozhovor a používanie verbálnych „náplastí“;
 • manipulačné techniky a eliminácia ich vplyvu na výsledok komunikácie;
 • prečo je dôležité rozumieť neverbálnej komunikácii;
 • zvládanie konfliktov a vyjednávanie;
 • zvládanie pozitívnych a negatívnych emócií;
 • o vplyve emocionálnej inteligencie na úroveň komunikácie a mnoho ďalších tém.

Úspech firemnej komunikácie závisí od mnohých externých a interných faktorov. Efektívna firemná komunikácia, presvedčivá prezentácia, asertivita a  rozvoj emocionálnej inteligencie sú užitočné nástroje pre všetkých, ktorým záleží na tom, aby na pracovisku fungovala tímová spolupráca a kolektívna morálka.

Emocionálna inteligencia je cestou k rozvíjaniu nevyhnutných schopností a modelov správania, ktoré doplnia vaše odborné technické znalosti. Má najväčší vplyv na kvalitu výkonu na pracovisku, je základným ťahúňom pre riadiace pozície a osobnostný rozvoj. Firemné vzdelávacie kurzy môžu byť vhodne doplnené o  teambuildingové aktivity, ktoré prehlbujú  súdržnosť a pozitívne väzby v tímoch.