Reštartuj sa !

Dynamické firemné prostredie, záťažové situácie, výrazná personálna obmena pracovných skupín, vysoké nároky na výkonnosť zamestnancov, ktorí často pracujú v časovej tiesni – to všetko sú podnety pre rýchlokurz, ktorý umožní reštart pracovného tímu alebo prispeje k udržaniu efektívneho a zdravého tímu.

Tematické zameranie kurzu:  REŠTARTUJ SA !

 • Prevencia syndrómu vyhorenia a udržiavanie rovnováhy
 • Komunikácia  na pracovisku
 • Efektívna spolupráca a budovanie tímu
 • Kritické myslenie a riešenie problémov
 • Optimizmus na pracovisku
 • Proaktívne správanie
 • Empatické správanie

Poznáte syndróm vyhorenia ?

Syndróm vyhorenia („Burnout Syndrome“) je stavom komplexného – fyzického, psychického, ako aj emocionálneho vyčerpania. Ide o duševný stav, ktorý sa objavuje zväčša u tzv. pomáhajúcich profesií. Ide o profesie, pri ktorých sa predpokladá empatický prístup k ľuďom, s ktorými prichádzajú dennodenne do osobného kontaktu a ktoré sú často náročné na komunikáciu. Od zamestnancov sa  očakáva  ústretové, príjemné správanie, podanie pomocnej ruky, avšak často bez ohľadu na ich vlastné potreby a náladu. Nevyhnutnosť odpočinku – relaxu,  je tak často zanedbávaná a odsúvaná doslova na vedľajšiu koľaj. Pocit profesijného zlyhania je sprevádzaný absenciou akejkoľvek kreativity.

Najčastejšie prejavy vyhorenia:

 • tráviace ťažkosti, bolesti hlavy, búšenie srdca, únava, poruchy spánku
 • výrazný hlasový prejav (časté náhle zvyšovanie hlasu – kričanie), netrpezlivosť
 • obviňovanie ľudí v okolí, direktívny prejav
 • nervozita, nesústredenosť, únik do fantázie, pocity osamelosti, bezmocnosti, menejcennostiPracovník trpiaci syndrómom vyhorenia zvyčajne vníma okolitý svet, ako aj svoje schopnosti, o ktorých využiteľnosti začína pochybovať, negatívne. Stráca svoje počiatočné nadšenie pre prácu a ústretovosť, vyhýba sa diskusiám na odborné témy. Záujem o pracovné aktivity a úlohy stojí v pozadí, preferuje skôr voľnočasové aktivity.

  Vieme vám pomôcť !

Syndrómu vyhorenia môžu zamestnanci predchádzať, ak si v prvom rade uvedomia, že profesia síce ponúka možnosti na sebarealizáciu, ale nie je jediným dosiahnuteľným cieľom na ceste za sebanaplnením. Dôležité je pokúsiť sa aspoň o minimálnu zmenu v inak bežnom pracovnom stereotype. Ak je to možné, je potrebné poľaviť vo vnútorných očakávaniach, ktoré sú častokrát reálne nedosiahnuteľné.

 • Sociálna opora – blízkosť dôvernej osoby (kolega, členovia rodiny, priatelia), ktorá ponúkne úprimnú spätnú väzbu, je nesmierne dôležitá.
 • Relaxácia
 • Časový manažment a stanovenie priorít
 • Eliminovať negatívne myslenie
 • Pracovať na zvyšovaní sebadôvery
 • Vyjadrovanie svojich pocitov
 • Všímavosť okolia – v prípade, ak sme v práci príliš nervózni, je vhodné požiadať kolegu, aby nás na to upozornil. Skôr si túto skutočnosť uvedomíme a naučíme sa v správnej chvíli oddychovať a stav napätia postupne eliminovať.
 • Rozvaha – aj negatívne skúsenosti nás posúvajú vpred a mnohému nás naučia. Podstatné je uvedomiť si, ako sa v týchto situáciách správame a  naučiť sa reagovať efektívnejšie.