Efektívna rétorika alebo rečnícke umenie v praxi

Na kurze vám pomôžeme zodpovedať nasledujúce otázky a zároveň pomocou praktických cvičení uvedieme tieto témy do praxe:

 • Ako si pripraviť svoj prejav?
 • Ako prehovoriť presvedčivo pred poslucháčmi a udržať ich pozornosť?
 • Ako zvládnuť trému a pôsobiť sebaisto a kompetentne?
 • Ako sa obliecť a upraviť?
 • Ako ovplyvniť poslucháča rečou tela?
 • Ako trénovať hlas a výslovnosť?
 • Ako reagovať na otázky a vystupovať na poradách?
 • Ako predniesť slávnostný prejav?

Rétorika je zručnosť a zároveň umenie, ktoré buď osloví alebo nie. Umenie hovoriť a jednať s ľuďmi bola v minulosti cesta k úspechu  a je ňou aj dnes. Dobe sa prispôsobujú len znaky a žánre. Za kurzom nemusíte cestovať len do Bratislavy alebo Košíc. Náš rečnícky kurz na „kolečkách“ vám ponúkame aj v Trenčíne, prípadne prídeme za vami do firmy kdekoľvek na Slovensku.

 • Rétorika, rečníctvo alebo rétorstvo je rečnícke umenie, schopnosť mať zaujímavé či presvedčivé prejavy (reči) na verejnosti.
 • Rétorika  je aj náuka o verbálnom prejave.
 • Rečnícky štýl (rétorika) nie je len jazykovým štýlom.
 • Rétorika je veda o umení hovoriť, presne informovať a presvedčiť publikum o správnosti názorov.
 • Rétorika poskytuje základné informácie o správnej rečovej komunikácii.
Prínosy našich praktických cvičení a tréningov

Úspešne aplikovaná rétorika vám uľahčí úspešne prezentovať svoje myšlienky. Už vás nezaskočí prejav na mítingu, agitačný prejav, diplomatická reč, obhajoba, prednáška, referát, slávnostný prejav (jubilejný, gratulačný), otvárací alebo privítací prejav, sobášny alebo slávnostný prípitok na krste a zásnubách.

Po kurze si môžete povedať: „Slovom som skrotil tigre a duby sa pohli z miesta“.